Alicia

Det är vi som arbetar på salongerna...

Alicia Ökvist

 

Jag blev färdig frisör efter avslutad utbildning på Fransuellgymnasiet i Malmö våret 2015.

Nu är jag anställd som Trainie på Salong Peter Klippare och ska fullfölja 3000 timmar för att få göra mitt gäsellprov och erhålla mitt gesällbrev.

Detta gör jag genom att arbeta sida vid sida med Peter Rexington

Copyright © All Rights Reserved