Personal

Det är vi som arbetar på salongerna...

             Peter Rexington                             Carina Hallberg                           Jaqueline Darwiche                  Gabriella Wieselgren

            Lomma/Kävlinge                                    Lomma                                               Lomma                                             Lomma

                 Melisa Henic                                     Pia Tryhag                                 Natalie Johansson                              Alexis Malmkvist

                    Lomma                                             Lomma                                              Kävlinge                                             Kävlinge                                             

           Katarina Skällenäs                                Gun Leek                               

          Lomma  (injektioner)                   Kävlinge  (massage)